Bekalan Elektrik
OBJEKTIF

 • Mengkaji, merancang pelaksanaan dan pembangunan dasar industri bekalan elektrik.
 • Mengkaji, merancang dan membangunkan dasar baharu berkaitan isu antarabangsa tenaga dan sambungtara antara negara.
 • Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau pelaksanaan Pelan Pembangunan Penjanaan Elektrik.
 • Mengkaji dan memperakukan struktur tarif elektrik dengan mengambil kira kos bahan api pembekalan elektrik.

FUNGSI

 • Pemerkasaan perkhidmatan pembekalan elektrik yang berterusan, mampu bayar dan lestari melalui pengukuhan insfrastruktur bekalan elektrik negara.
 • Liberalisasi industri bekalan elektrik melalui pengukuhan perundangan dan tadbir urus.
 • Memastikan kemampanan bekalan elektrik Sabah dengan pelaksanaan projek-projek bekalan elektrik Sabah.

DASAR & PERUNDANGAN

 • Dasar Tenaga Negara 2022-2040
 • Akta Bekalan Gas 1993
 • Dasar Kepelbagaian Bahan Api (1981)
 • Akta Lembaga Letrik Sabah 1983 (Akta 278)
 • Dasar Lima Bahan Api (2001)
 • Peraturan – Peraturan Bekalan Pemegang Lesen 1990
 • Akta Bekalan Elektrik 1990 (Akta 447)
 • Peraturan - Peraturan Elektrik 1990
 • Akta Suruhanjaya Tenaga 2001 (Akta 610) 
 • Perintah Bekalan Elektrik (Kumpulan Wang Industri Elektrik) 2019

PROGRAM

 • Rebat Bil Elektrik RM40
 • SAIDI 150
 • Pemasangan Smart Meter di Semenanjung

HALA TUJU DAN SASARAN

 • Akta kuatkuasa (2027)
 • Pindaan Akta Bekalan Elektrik 1990 [Akta 447] dan Akta Suruhanjaya Tenaga 2001 [Akta 610]
 • 1 pelan (2024)
 • Pembangunan Pelan Tindakan Distributed Energy Resources (DER)
 • Operasi 2024
  Operator Sistem Tenaga Elektrik
 • 2025
  Penstrukturan semula tarif elektrik bagi mencerminkan kos sebenar elektrik
 • 2024
  Penyerahan kuasa pembekalan elektrik kepada Kerajaan Negeri Sabah 
 • 36 projek (2030)
  Projek berimpak tinggi kepada industri dan rakyat


Hakcipta Terpelihara © 2024 Kementerian Peralihan Tenaga Dan Transformasi Air
Penafian Dasar Privasi Dasar Keselamatan Perlindungan Data Peribadi Soalan Lazim
Paparan terbaik mengunakan pelayar internet Mozilla Firefox dan Chrome dengan resolusi minimum 1366x768.
Jumlah Pelawat :39,519
Tarikh Kemaskini : 29 Mei 2024
TOP